100 års sammenhængende energisystemer

Tilbage i 1915 fik Danmark sin første udlandsforbindelse, et søkabel, det gik fra Helsingør til Helsingborg i Sverige.

Et sammenhængende europæisk energisystem og stærke kabelforbindelser mellem Danmark og udlandet er med til at give en høj forsyningssikkerhed, indpasning af mere vedvarende energi i energisystemet samt lavere elpriser for forbrugerne.

Et sammenhængende europæisk energisystem er afgørende, når vi i fremtiden skal indpasse mere vindkraft i det nordeuropæiske elsystem.

Med projekterne:
Kassø-Tjele
Skagerrak 4
Østre Korridor i Norge

Styrkes energiens motorveje mellem Norge og den dansk-tyske grænse. De tre projekter skal derfor ses i en større sammenhæng, hvor Nordeuropa forbindes med Centraleuropa, så både overskud og underskud af el kan udveksles med resten af Europa.

Stærke elektriske forbindelser mellem lande sikrer, at svingende energi kan udnyttes effektivt. Det er med til at sikre et velfungerende og konkurrencepræget marked for handlen med elektricitet og dermed lavere elpriser for forbrugerne.

Forbindelsen Skagerrak 4, der i 2014 blev etableret mellem Danmark og Norge er en del af en samlet plan kaldet ”De fem prioriterede snit”.

De blev udarbejdet for ti år siden i den daværende nordiske TSO (transmission system operator)samarbejdsorganisation, Nordel.

Planen har sikret fem centrale infrastrukturinvesteringer i Norden, der tilsammen bidrager til et fremtidssikret nordisk elnet. Med den fælles nordiske plan blev der dannet skole for hele Europa, som nu også arbejder med at udbygge de øvrige europæiske elnet, der hvor det vil give regionale fordele.

Læs mere her