COBRAcable til Holland

COBRAcable til Holland
I 2019 får Danmark sin første elforbindelse til Holland. Elforbindelsen kan transportere strøm svarende til ca. 700.000 husstandes elforbrug. Formålet med COBRAcable er at forbedre sammenhængen med det europæiske transmissionsnet ved at øge udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og styrke infrastrukturen, forsyningssikkerheden og markedet.

Forbindelsen giver et samfundsøkonomisk overskud på omkring 1 milliard kroner til Danmark. Overskuddet er bl.a. baseret på, at danske elproducenter kan sælge strøm til et meget større europæisk marked.

Kablet er vigtigt for den grønne omstilling, idet begge lande effektivt kan indpasse meget mere vedvarende energi, fx købe og sælge vindkraft og solcellestrøm på tværs af grænser, når der rigeligt i et land. Det giver den grønne strøm større værdi. Samtidig er forbindelsen med til at opretholde en høj elforsyningssikkerhed, efterhånden som mere og mere strøm kommer, ’som vinden blæser’.

Kablet bygges til fremtiden, da kommende havmølleparker i Nordsøen kan kobles på COBRAcable, og det kan indgå i et havbaseret elnet på tværs af lande rundt om Nordsøen.  Læs mere om det her.