Viking Link: Elforbindelse til Storbritannien

Viking Link:

Det er et forslag som Energinet har ønske om at bygge. Denne forbindelse bliver en 770 km lang elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

Image: Energinet.dk

Baggrund

Viking Link er et forslag om at bygge en elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem station Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England.

Viking Link udvikles af Energinet og britiske National Grid via National Grid Viking Link Limited og andre datterselskaber.

Der er tre hovedbegrundelser for Viking Link:

  • Energisikkerhed: Elektriske udlandsforbindelser spiller en afgørende rolle i EU’s strategi for en sikker europæisk energiforsyning. Viking Link vil øge forsyningssikkerheden i både Danmark og Storbritannien
  • Elpriser: I Danmark vil Viking Link betyde, at vindkraftens værdi øges. Bedre muligheder for at handle el på tværs af grænserne vil bidrage til lavere engrospriser på el i Storbritannien.
  • Vedvarende energikilder: For at opfylde internationale og nationale mål om vedvarende energi og CO2-udledning, vil Storbritannien og Danmark producere mere el ved hjælp af vedvarende energikilder, herunder fra havmølleparker. Vindkraftproduktion er i sagens natur svær at kontrollere, og elektriske udlandsforbindelser er en effektiv måde at håndtere udsving i udbud og efterspørgsel.

For 3 billioner kroner kabler: Europas el skal bindes sammen

Mørkelagt businesscase forhindrer debat om elkabel til England

Nye tal om Viking Link beroliger ikke kritikerne

Professorer frygter kæmpe fejlinvestering: Drop kabel til England og invester i varmepumper herhjemme

Viking Link – en mørklagt forbindelse

Viking Link gør kagen større

Viking Link gør nemt el til ’det nye bacon’